Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εγγύηση

 
Όροι Εγγύησης
 
Σε περίπτωση κατασκευαστικών λαθών ή ελαττωματικών υλικών που εμποδίζουν τη σωστή χρήση του προϊόντος, η εταιρία μας δύναται να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν κατά την κρίση μας και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν.
Σε περίπτωση απαίτησης για αιτίες που αναφέρονται στην εγγύηση, η ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το προϊόν με ένα αντίστοιχο μοντέλο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του.
 

  • Η εγγύηση καλύπτει τον αρχικό αγοραστή από ελαττωματικά υλικά ή κατασκευαστικά λάθη για την χρονική περίοδο που δηλώνεται για κάθε προϊόν στην ιστοσελίδα ή τα έντυπα της εταιρίας μας. Ως "ελαττώματα" ορίζονται οποιεσδήποτε ατέλειες που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή χρήση του προϊόντος. Ελαττώματα που προκύπτουν από κακή χρήση, κακή εγκατάσταση, κατάχρηση ή αμέλεια καθιστούν την εγγύηση άκυρη. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από βανδαλισμούς, σκουριά, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υπερβολική υγρασία ή αλατότητα, διαλύτες, οξέα, «πράξεις της φύσης» ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή.

 

  • Η εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη και περιορίζεται ρητά στην επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό σύμφωνα με τους όρους αυτής της εγγύησης, η ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. ΑΒΕΕ υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη χωρίς κόστος στον αγοραστή. Τα έξοδα αποστολής για την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος δεν καλύπτονται και επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για ζημιά, απώλεια κ.τ.λ. κατά την μεταφορά από τρίτο πρόσωπο δεν ευθυνόμαστε.

 

  • Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή. Απαιτείται απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο παράδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν φωτογραφίες και έλεγχος από τρίτα εντεταλμένα πρόσωπα από την εταιρία μας.

 

  • Η εγγύηση δεν καλύπτει τις γρατζουνιές, σημάδια, χτυπήματα, φθορά στην βαφή, το ύφασμα ή άλλες «αισθητικές» ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη σωστή χρήση του προϊόντος. Επιπλέον, τα ελαττώματα που οφείλονται σε σκόπιμη ζημιά, αμέλεια ή αδικαιολόγητη χρήση καθιστούν την παρούσα εγγύηση άκυρη.

 

  • Η ευθύνη για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες αποποιείται ρητά. Η κάλυψη που παρέχεται στο παρόν περιορίζεται στην αξία του προϊόντος.

 

  • Η εγγύηση λήγει αυτόματα σε περίπτωση επισκευής από μη εντεταλμένα άτομα της εταιρίας μας. Οποιαδήποτε επισκευή, δεν παρατείνει την διάρκεια της εγγύησης.